بوم سرا

راهنمای اقامتگاه های روستایی و بومگردی کشور

 برای مشاهده فهرست شماره تماس های مستقیم بیش از 200 اقامتگاه  بوم گردی در کشور اینجا کلیک کنید

www.BoomSara.com

گردشگران ایتالیایی با لباس محلی در اقامتگاه بوم گردی تیره هیبت لو شهرستان فراشبند در استان فارس و در مدت زمان اقامت خود نحوه زندگی عشایری وطرز تهیه غذاهای محلی را تجربه کردند.